Bu sitenin içeriği İstanbul Teknik Üniversitesi, Sistem Dinamiği ve Kontrol Yüksek Lisans Programı'nda Doç. Dr. Kenan Kutlu tarafından verilen Mekanik Sistemlerin Bilgisayarla Kontrolü dersinin dönem sonu projesi için yüksek lisans öğrencileri K. Oytun Yapıcı ve Alper Tozan tarafından 2006 yılının Mayıs ayında hazırlanmıştır.

İçeriğin hazırlanmasında aşağıdaki kaynaklar kullanılmıştır:

• Hyniova K, Stribrsky A, Honcu J, Fuzzy control of mechanical vibrating systems. Proc. Int. Carpathian Control Conference, Krakow, pp 393–398, 2001.

• Sakman E, Guclu R, Yagiz N, Fuzzy logic control of vehicle suspensions with dry friction nonlinearity, Sadhana Vol. 30, Part 5, pp. 649–659, 2005.

• Rao MVC, Prahlad V, A Tuneable fuzzy logic controller for vehicle active suspension systems, Fuzzy Sets and Systems 85, p. 11-21, 1997.

• R. A. Williams, Electronically Controlled Automative Suspensions

• M. Appleyard, P.E. Wellstead, Active suspensions some background

• Abbas Chamseddine, Hassan Noura, and Mustapha Ouladsine, Sensor fault-tolerant control for active suspension using sliding mode techniques

• Jun Wang, David A. Wilson, Wenli Xu, David A. Crolla, Active Suspension Control to Improve Vehicle Ride and Steady-State Handling

• Han-Shue Tan, Thomas Bradshaw, Model Identıfıcatıon Of An Automotıve Hydraulıc Actıve Suspensıon System

• Mark D. Donahue, Implementation of an Active Suspension, Preview Controller for Improved Ride Comfort

• U. Karakaya, Actıve Suspensıon Systems In Automotıve Applicatıons, Yeditepe University

Sitenin içeriğinin faydalı olmasını dileriz.