Bu çalışmadaki simulasyonda active suspansion modeli zamanında darlığından çeyrek araba modeline kurulmuştur. Controller olarak fuzzy logic kullanılmıştır. Active suspension’nun amacı arabanın body speed, acceleration ve displacement’ını minimum seviyede tutmaktır. Elde edilen sonuçları passive suspension ile karşılaştırıldığında çok daha iyi bir sonuç alındığı gözlenmiştir.

Sistemin kompleksliği ve non-linear olduğu düşünülürse yapay zeka control algoritmalarının dışında bir controller algorithması sistemin başarısını düşürecek ve elde edilen verilerin hesaplanmaasını zorlaştıracaktır.

Günümüz modern araçlarında hergün yeni ve eskiye oranla çok daha güvenli sistemler kullanılmaktadır. (Active suspension, ABS, ESC). Her bir sistem arabanın dinamiği ile alakalı ve birbiri ile bağlantılıdır. Uzun dönemde bu sitemlerde simulasyona eklenebilir ve çeyrek araba modeli yerine tam araba modelinin simulasyonu yapılabilir. Diğer control algorithmaları denenerek en iyisi seçilebilir.
Aktif süspansiyon ile pasif süspansiyon arasındaki fark