LİNEER MOTORLARIN DEZAVANTAJLARI


Her teknolojide olduğu gibi her zaman sınırlamalar mevcuttur ve herhangi bir uygulama için en iyi çözümün kullanılmasına dikkat edilmelidir. Lineer motor seçimindeki sınırlamalardan biri maliyet iken gelişmiş imalat teknikleri ve artan talep lineer motorların fiyatlarını tipik bir motor ve vida mekanizması ile karşılaştırılabilir duruma getirmiştir. Gerçekte uzun vadede düşünüldüğünde lineer motorlu bir sistem zamanla geleneksel vida mekanizması alternatifine göre daha karlı olmaktadır. Günümüzde lineer motoların yüksek performansları yüksek verimlilik isteyen üreticilerin isteklerine cevap vermektedir. Lineer motorların bir dezavantajı doğal olarak düşey eksende kullanmaya elverişli değildir. Temassız çalışma özelliğinden dolayı motorun kapatılması halinde düşeyde tutulan bir yükün düşmesine müsaade edilmiş olacaktır. Halihazırda lineer motorlar için arıza durumunda devreye girebilen bir mekanik fren sistemi bulunmamaktadır. Bazı üreticilerin ortaya koyduğu tek çözüm havayı dengeleyici olarak kullanmaktır. Ortam koşullarıda aynı zamanda göz önüne alınmalıdır. Motorun kendisinin sağlam olmasına rağmen döner motorlarda olduğu kadar kolay kapatılamamaktadır. Bunlara ek olarak, lineer enkoderlar geribesleme cihazları olarak sıklıkla kullanıldığından enkoderin de ortama uygun olup olmadığından emin olunmalıdır. Ortamda yüksek aşındırıcı özelliği olan seramik tozlarının mevcut olduğu seramik kesme işleminde lineer motorların başarıyla kullandığı görülmektedir. Sonuç olarak yükün fazla aşırı olmadığı ve sürüş ekseninin yatayda olduğu durumlarda lineer motorların geleneksel hareket çevrim mekanizmalarına göre bir çok avantajı vardır.