LİNEER MOTORLARIN KURULUMU VE ÇALIŞTIRILMASI


Lineer motorlar, dönel servo motorlara kıyasla çok daha basit konstrüksiyonlarla kullanılabilirler. Raylar düz bir plakanın üzerine monte edildikten sonra forcer lineer yataklarla yataklanır. Bu haliyle, sürücüye bağlandığında çalışmaya hazır haldedir. Forcerın kablo bağlantılarında hareketli kablo taşıyıcı kullanmak kablonun selameti açısından oldukça önemlidir. Ayrıca konstrüksiyon sırasında statorun iki ucuna forcerın çarpması ihtimaline karşı kauçuk yastıklar yerleştirmek sık görülen bir uygulamadır ve olumsuz bir durumda motorumuzu koruyabilir.
Bir Lineer Motorun Bağlantı ŞemasıLineer motorlar çoğu zaman dönel motorlarında kullanabildiği sürücüler kullanmaktadırlar. Her bir lineer markası kendi sürücüsünü ve sürücü kartını üretmektedir. Misal vermek gerekirse Yaksawa motorlar için Sigma II serisi ve Xtra Drive sürücüleri kullanılmaktadır. Her forcer için bir sürücü gerekir. Sürücüden ve güç kaynağından gelen çıkışlar motora hareketli kablo taşıyıcısından geçirilerek bağlanır.
Baldor’un NextMoveBX Kontrol KutusuSürücüler ise bir kontrol kutusuna ya da bilgisayardaki kontrol kartına bağlanır. Sistemde kaç forcer kontrol edilebileceği bu kontrol kartına bağlıdır. Kontrol kartı yahut kutusu çoğunlukla CAN (Controller Area Network) protokolü üzerinden sürücülere bağlanır. Baldor’un NextMove kontrolörleri birden fazla ekseni sürebilmekte ve Baldor’un kullandığı MINT adlı basit bir dille de programlanabilmektedir. Örnek olarak Baldor’un MINT dili ile lineer motorların programlanmasına bakacak olursak iki ana komut göze çarpar: MOVEA ve MOVER.

MOVEA, mutlak hareketi ifade etmektedir (Move Absolute). MOVER ise bağıl yer değiştirmeyi ifade eder. Bu komutların kullanımına bakıldığında:

MOVEA = 200 : Go
MOVER = 100 : Go

Aşağıdaki şekildeki gibi bir hareket elde edilecektir.
Lineer Motorların Komutlara TepkisiACCEL(Ac) ve SPEED(Sp) komutları ile de hareketin hız ve ivmesini kontrol etmek mümkündür. MINT dili daha derinlemesine incelendiğinde daha detaylı komutlar da görülebilir.